För aktuell information om aktiviteter i Ateljé Rum i Ro, se Facebook ”Blåkattens bildterapi och pedagogkonsult Rum i Ro


Varmt välkommen till Rum i Ro

  • Bildterapi - när orden saknas, inte räcker till eller blir till hinder
  • Stresshantering - sinnesfrid genom mindfulness och bildskapande
  • Meditativ målning - Målning under tystnad. Reflektion, rekreation och ”inre tjänst” för kropp och själ
  • Lekfullt skapande - för utveckling och glädje
  • Konstterapi - stödjer den egna läkningsprocessen vid obalans och sjukdom

I undantagsfall tar jag fortfarande uppdrag inom områdena:

Varje möte är en fortbildning

Bildterapi, konstterapi, lekfullt skapande och medveten närvaro för egenvård, friskvård och själavård. Hos dig ( i hemmet, i sjuksängen, på arbetsplatsen) eller i  Ateljé Rum i Ro, Rosersberg, 30 min. med pendeltåg från Stockholms Central, ca 30 min med bil från Uppsala.

Enskilt eller i grupp, dag eller kvällstid, vardag eller helgdag, enligt överenskommelse.