Röst- & talvård

Rösten är människans viktigaste instrument för att kommunicera med andra. HUR du säger något är ofta minst lika viktigt som VAD du säger. Uttal, tonfall, kroppsspråk och retorik är alla faktorer som påverkar hur både du och ditt budskap uppfattas. Många som använder rösten mycket i sin vardag upplever att de snabbt blir ”trötta i rösten”, blir spända och hesa. Andra tycker att det är så obehagligt att tala inför andra att de inte ens vågar delta i en diskussion med flera personer.

Jag hjälper dig att:

  • göra det bästa av ditt uttal och dina röstresurser
  • motverka rösttrötthet, särskilt för lärare och andra som använder rösten i sitt yrke
  • öva ditt uttal och din intonation
  • öva muntlig framställning och att tala inför publik