Stresshantering

Medveten närvaro

Går din uppmärksamhet på auto-pilot? Hjärnan på högvarv?

Studsar dina tankar omkring som i ett flipper-spel?

Önskar du att du hade mer medkänsla med dig själv? Med din omgivning?

Har du kronisk smärta, fibromyalgi, utmattningssyndrom, högt blodtryck, muskelspänningar eller stressrelaterade symtom?

Då kan Medveten Närvaro (Mindfulness) och Meditativt Målande vara till hjälp.

När du övar dig i Medveten Närvaro får du verktyg för att:

  • minska din stress och oro
  • sova bättre
  • fokusera på det väsentliga
  • bli mer uppmärksam på vad som sker i dig och omkring dig
  • bli mer kärleksfull och medkännande
  • leva i balans och mer i nuet
  • öka ditt tålamod
  • öka din förmåga att möta svårigheter
  • bättre kunna hantera fysisk, psykisk och själslig smärta
  • öka din livskvalitet

Vad är Medveten Närvaro?

Medveten närvaro har blivit ett begrepp som många använder men som inte lika många förstår. Att vara medveten om vad man gör och vad som sker, just när det sker, att kunna känna lugn och trygghet i sig själv, är en medfödd förmåga. I dagens samhälle, där vi kan uppleva alltför många krav från omgivningen eller oss själva och där vi ständigt bombarderas med intryck och information från omvärlden, har den förmågan blivit undanträngd. Träning i medveten närvaro ger oss den tillbaka.

Medveten närvaro är övningar man gör dagligen, men så småningom blir det ett förhållningssätt som utvecklar din uppmärksamhet och din medkänsla med dig själv och med andra.

Medveten närvaro, meditativ målning, bildterapi och konstterapi kan utövas, enskilt och i grupp, i min ateljé, i ditt hem, i en lokal som du väljer eller i en sjukhussäng. Finns viljan att måla och kraften att hålla i en pensel så går resten att ordna.


Se också Meditativ Målning