Om mig

Mitt namn är Deborah Ingves. Jag har arbetat med människor under hela mitt yrkesverksamma liv, drygt 40 år. Jag är gift sedan nästan lika länge, har 3 vuxna barn och flera barnbarn. Under 6 av mina skolår gick jag i Adolf Fredriks Musikklasser, så sång och musik är en del av mitt privata liv. Som utlandsfödd vet jag hur det är att komma till en främmande miljö och inte förstå ett ord av vad omgivningen säger. Tack vare en dotter med funktionshinder, har jag erfarenhet av kommunala insatser, habilitering, särskola, LSS och av de läkepedagogiska och socialterapeutiska verksamheterna i Järna.  Under många år arbetade jag som kommunanställd lågstadielärare och som tal- och specialpedagog inom kommunövergripande elevvård. Sedan jag startade egen firma, har jag haft uppdrag som tal- och specialpedagog inom både kommunala och privata  skolor och förskolor, med och utan speciell pedagogisk, religiös eller kulturell profil. Jag har hållit föreläsningar och fortbildningar om hur det är att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar, om röst- och talvård, om barns tal- och språkutveckling samt haft fortbildning i T.R.A.S. för förskolepersonal. Under några år arbetade jag som lärare i en svensk utlandsskola i USA. Som bild- och konstterapeut har jag arbetat med enskilda klienter och grupper, barn och vuxna.

Utbildning

  • Legitimerad lågstadielärare (Lärarhögskolan i Falun)
  • Tal- och specialpedagog (Lärarhögskolan i Stockholm)
  • Fil. Kand. i pedagogik (Stockholms Universitet)
  • Fil. Mag. i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (Stockholms Universitet)
  • Med. Mag. i bildterapi, bildterapeut med komplettering till steg 1 i psykoterapi (Umeå Universitet)
  • Auktoriserad bildterapeut (genom yrkesföreningen SRBt)
  • Utbildning i Wittingmetoden (Wittingföreningen)
  • Diplomerad Mindfulnessinstruktör (Mindfulnesscenter)
  • Diplomerad Konstterapeut (Rudolf Steinerhögskolan) samt godkänd av Medicinska fakulteten vid Goetheanum för att arbeta som konstterapeut internationellt. Jag har kontinuerlig kontakt med min handledare i konstterapi och jag har föreläst på bildteapiutbildningen vid Umeå Universitet om konstterapi.

Medlem av SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, www.srbt.se

Medlem av FAKT, Föreningen för Antroposofisk Konsttrapi, www.konstterapi.se

Som medlem av SRBt och av FAKT, har jag förbundit mig att följa deras respektive etiska regler för patientsäkerhet och sekretess (se resp. hemsida under Länkar). 
Jag har patientförsäkring hos Gefvert Försäkringsmäklare.