Meditativ Målning

Vad är Meditativ Målning

I Meditativ Målning kombineras enkla övningar i Medveten Närvaro med lugnande målning under tystnad. Det finns de som anser att bara mandala-målning kan vara meditativ. Så behöver det inte vara. Hos mig får du gärna måla mandalas, om det visar sig att du mår bra av det. Du får också möjlighet att prova på andra lugnande och meditativa former av målning och teckning. Du kan till exempel måla skikt på skikt med transparenta akvarellfärger, uppleva de långsamma rörelserna över pappret, se hur färgerna möts, nyanser framträder, ljus och mörker uppstår. Kanske ser du plötsligt ett motiv som du vill ta fram, kanske inte. Det är processen och upplevelsen av färg och form som är viktig.

Meditativ Målning vid retreater och stilla dagar, som rehabilitering och friskvård

Meditativ Målning passar utmärkt som stillsam, men verksam, aktivitet under tystnad. Du använder tekniker som hjälper dig att inte fastna i motiv eller prestation. Du bör ha en lördag-söndag på dig (eller två vardagar, gärna efter varandra för helhetsintryckets skull) och naturligtvis kan Meditativ Målning ingå som en del av en hel helg eller flera veckors rekreation. Jag finns med i bakgrunden, som stöd och som samtalspartner, om du vill diskutera tankar och reflektioner kring vad som uppstått i bilden.

I min ateljé har vi Meditativ Målning med upp till 8 – 9 personer samtidigt. Om jag kommer till dig, kan vi vara max. 25 personer samtidigt. Jag har med mig stafflier, penslar och allt förbrukningsmaterial.


Det pågår idag mycket forskning, på många platser i världen, om Mindfulness och dess effekter, se t ex www.mindfulnesscenter.se och www.1177.se, sökord ”mindfulness”.