Priser

Allt målningsmaterial är inkluderat i priset!

För företag, institutioner, skolor, landsting, församlingar, patientföreningar etc. gäller  + 25% moms på priset.

För privatpersoner är momsen inkluderad i priset.

Bildterapi & Konstterapi
 • 1 timme/tillfälle
 • ”prova-på”, ett tillfälle: 200 kr
 • enskilt: 500 kr/tillfälle

grupp, 3-6 personer, 400 kr/person och tillfälle

Pensionärer och sjukskrivna, grupp 3-6 personer, 300 kr/tillfälle


Meditativ Målning

 • minst 3 timmar/tillfälle
 • ”prova-på”, ett tillfälle: 200 kr
 • enskilt, 5 tillfällen: 3000 kr
 • grupp, 3-10 personer, 5 tillfällen x 3 timmar: 2 000 kr/person
 • heldag (8 timmar) 5000 kr + 50 kr/deltagare. Upp till 10-12 deltagare samtidigt ”hos mig” i ateljén i Rosersberg. Upp till 25 deltagare samtidigt, ”hos dig”, i lokal som kan ta emot så många.
 • För helg- eller veckokurser diskuterar vi priset utifrån tid, avstånd, lokal och förutsättningar.
 • Meditativ Målning kan med fördel vara ett komplement eller alternativ till annan friskvård, exempelvis terminsvis, 10 ggr/termin, 3 tim/tillfälle.
 • OBS att Meditativ Målning alltid sker under tystnad, med eventuella samtal under gemensamma pauser och efter avslutat arbete.

Lekfullt skapande
 • 1 timme/ tillfälle eller enligt önskemål
 • ”prova på”, 1 timme, 200 kr.
 • enskilt, 500 kr/tillfälle
 • grupp, 3-8 personer, tid och pris enligt överenskommelse
 • kan även göras som ”event” för upp till 10-12 personer.

Tal- och specialpedagogik & Röst- och talvård
 • 1 timme/ tillfälle
 • 700 kr/ timme.