Måla på stenar

Du tar med dig egna släta stenar, ca 3 till 15-20 cm i längd och/eller höjd. Om du inte själv plockat stenar på någon strand, finns det ibland prydnadssten att köpa både i handeln och på loppis. Du målar naturligtvis vad du vill på dina stenar, men jag har verktyg för att göra prickmotiv som på Mandalastenar (se bild).