Bildterapi

Vad är bildterapi?

- Men, jag kan ju inte rita!

- Nej, målat har jag inte gjort sedan i skolan!

Det brukar jag få höra när jag talar om bildterapi. Och mitt svar är ”Bra! Då kan bildterapi fungera jättebra för dig!”. Man måste inte ”vara sjuk” för att må bra av och lära sig om sig själv genom bildterapi. I bildterapi är processen viktig, det som händer medan du skapar. Naturligtvis är också produkten viktig, det som hamnat på pappret, men inte för att det ska föreställa något speciellt utan just för att det blivit som det blivit! Genom de skapande processerna, som äger rum via teckning, målning och tre-dimensionellt arbete, får du möjlighet att bland annat

  • utveckla dig själv och dina relationer
  • finna lösningar på problem och konflikter
  • komma till insikt
  • stärka din självkänsla
  • hantera tillstånd av fysisk och/eller psykisk stress, smärta och ångest.

Hur gör man?

När du kommer till mig för bildterapi, får du måla, teckna eller på annat sätt skapa av det material som jag tillhandahåller. Genom att hantera kritor, penslar, pennor eller lera, kan sensoriska och kroppsliga minnen väckas till liv. Bearbetning sker i den konstnärliga processen och i de reflekterande samtal vi för, samt i integreringen av dessa två, process och samtal.

Vanligtvis bokar vi in ett första möte i ateljén för att talas vid och för att du ska få se mig, lokalen och materialet. Kanske gör du en första bild eller provar något material. Då planerar vi också för en eventuell fortsättning, ofta 5 tillfällen, helst en gång / vecka, inte mer sällan än varannan vecka. Efter de terapitillfällena gör vi en utvärdering och du bestämmer om du vill fortsätta. I så fall gör vi en ny plan. Varje terapi-session är 60 minuter.

Sekretess: Jag är auktoriserad bildterapeut, medlem av SRBt, Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter och har förbundit mig att följa deras etiska regler, vilket bland annat innebär att jag har tystnadsplikt och att klienternas bilder hanteras konfidentiellt. Klienten äger sina bilder och bestämmer, i samarbete med terapeuten, vad som ska göras med dem efter avslutad terapi.

Vem kan gå i bildterapi?

Bildterapi kan utövas enskilt eller i grupp, med människor i alla åldrar, inom till exempel somatisk och psykisk vård, själavård, palliativ vård, specialpedagogik, rehabilitering. tillstånd av kroppslig och själslig smärta, sorg och utmattning.

Bildterapi är givande för de flesta och särskilt bra när orden saknas, blir till hinder eller tar över.

“Om du hör en röst inom dig säga ”Du kan inte måla”, måla då, för allt i världen, och den där rösten kommer att tystna”.

Vincent van Gogh.

Forskning

Det finns en hel del forskning och litteratur om bildterapi på engelska och relativt lite på svenska. För mer information om bildterapi, se yrkesföreningens hemsida: www.SRBt.se