Konstterapi

Vad är konstterapi?

Konstterapi har sin grund i den antroposofiska människosynen, med den begreppsvärld och terminologi som därmed följer. Terapiformen har mer fokus på det salutogena än det psykoterapeutiska. Liksom flera andra antroposofiska terapiformer, understödjer och aktiverar konstterapin människans skapande krafter.

För att vara frisk och må bra behöver vi vara i balans. I konstterapi, liksom i bildterapi, följer terapeuten klienten genom de konstnärliga processerna och samtalar om vad som uppstår i form, färg och linjer. På så sätt kan klienten bli varse ensidigheter och obalanser och få hjälp att hitta utjämnande övningar.

Som diplomerad konstterapeut har jag en gedigen utbildning, inklusive handledd praktik, med examen som är godkänd av den medicinska sektionen i Schweiz och som är giltigt internationellt. (www.konstterapiutbildningen.se).

Hur gör man?

Utifrån klientens första bilder, diskuteras vilka material och tekniker som kan vara lämpliga att fortsätta med. Målning i akvarell eller pastell, olika teckningsarter och modellering är de metoder som oftast används.

Vanligtvis bokar vi in ett första möte i ateljén för att talas vid och för att du ska få se mig, lokalen och materialet. Kanske gör du en första bild eller provar något material. Då planerar vi också för en eventuell fortsättning, ofta 5 tillfällen, helst en gång / vecka, inte mer sällan än varannan vecka. Efter de terapitillfällena gör vi en utvärdering och du bestämmer om du vill fortsätta. I så fall gör vi en ny plan. Varje terapi-session är 60 minuter.

Klienten garanteras integritetsskydd enligt yrkesföreningen FAKTs etiska regler samt de regler som gäller internationellt för konstterapeuter. Bildmaterialet förvaras av terapeuten under betryggande former medan terapin pågår. Klienten äger sina bilder och bestämmer, i samarbete med terapeuten, vad som ska göras med dem efter avslutad terapi.

Vem kan gå i konstterapi?

Konstterapi utövas oftast enskilt. I övrigt kan det, liksom bildterapi, utövas med barn och vuxna, inom somatisk och psykisk vård, själavård, palliativ vård, kriminalvård, specialpedagogik, rehabilitering. tillstånd av kroppslig och själslig smärta, sorg, utmattning med flera områden. Man måste inte ”vara sjuk” för att må bra av och lära sig om sig själv genom konstterapi.

För mer information om konstterapi, se yrkesföreningen FAKTs hemsida: www.konstterapi.se

”Vår tid behärskas av hjärnan och nerverna. Deras princip gör mer och mer intrång också på konstens område, som egentligen skulle förbinda och ge liv åt allt inom oss, så som andningen gör. Men, förlusten av ”mitten” inverkar på de båda motpolerna - tänkandet och viljan - på så sätt att de utvecklas för ensidigt… ” ”… Men vi kan ge nytt liv åt människans förtorkade skaparkraft genom konstnärlig sysselsättning som kan bli ett läkemedel för de farliga verkningarna av en huvudets kultur som allt mer tar överhand. Genom att öva någon konstart kan själen åter andas och förbinda tänkandet, känslan och viljan med varandra på ett hälsosamt sätt”.

Margareta Hauschka

”Färgen är naturens och hela kosmos själ, och vi tar del av denna själ genom att uppleva färgerna”.

Rudolf Steiner