Välkommen till Blå Kattens Bildterapi & Pedagogkonsult

Sidan är under uppbyggnad!

Deborah Ingves
0706 85 06 04
info@bluecat.nu
Leg. lärare, tal- & specialpedagog
Fil. Mag i läs- & skrivsvårigheter/dyslexi
Med. Mag. i bildterapi, Umeå Universitet
Bildterapeut, psykoterapi steg 1

Medlem av Svenska Riksförbundet för bildterapeuter